Jämlikhet inom sporten ishockey

Jämlikhet mellan könen (oavsett om man anser dessa vara biologiskt eller socialt konstruerade) torde snarast vara att betrakta som ett axiom – och jag är egentligen inte en särskilt fanatisk anhängare av vare sig socialkonstruktivism eller feminism, men den numera urgamla tesen av Simone de Beauvoir om kvinnor som ”Det andra könet”, där kvinnors roll som ”den Andre” gentemot de normerande männen, har skapats och återskapats genom historien, är svår även för mig att värja mig emot.

Därför vore det inom alla privata och offentliga områden bra om detta, delvis för oss undermedvetna, återskapande kunde brytas. Så också inom idrotten. Och kanske speciellt där, eftersom idrotten sedan länge dels är tydligt uppdelad mellan just män och kvinnor, pojkar och flickor, dels utgör en stor del av många människors fritidsintresse och också tillhör en av de största underhållningsindustrier vi har.

Precis som inom de flesta andra områden kom emellertid kvinnor de facto in i idrotten som det bokstavligt ”andra könet”, där män rent tidsmässigt redan uppfunnit de flesta sporter, etiketterat namn, stipulerat regler o.s.v., men detta är längesedan, varför vi nu borde ha hunnit konstruera om det mesta till att vara könsneutralt.

Den offentliga ishockeyn i Sverige borde därför konsekvent behandla kvinnor och män lika. Rent språkligt talar jag om nu alltså.

När man går in på stats.swehockey.se för att följa liverapportering av pågående serier och slutspel står det:

”SM-slutspel” och ”SM-slutspel Damer”

För att ta ett exempel.

Det borde givetvis stå ”SM-slutspel Herrar” eller kanske ”(h)” och ”(d)” efter varje serie/turnering. Orden ”damlandslag” och ”damhockey” borde precis som ”damfotboll” strykas helt från vårt gemensamma vokabulär, såvida inte ”herrhockey” konsekvent också användes. Annars låter det som en annan sport. Herrar spelar hockey och damer spelar ”damhockey”.

Helst önskade jag att ”SHL” inte ens hette ”SHL”, utan kanske ”SHHL” om nu damernas serie ska heta SDHL. Men det kanske är för krångligt att ändra.

Man kan tycka att dessa saker är bagateller, men jag tror att man då underskattar betydelsen av språket som konstruktionsfaktor vad gäller attityder och självbild. Det är små detaljer som dessa som undermedvetet återskapar den tidigare nämnda kvinnorollen som ”det andra könet”.

Se på individuella idrotter som exempelvis friidrott, simning och skidåkning hur kvinnor i det närmaste är mer framgångsrika och har högre marknadsvärde än män och hur dessa konsekvent brukar använda ”(h)” och ”(d)” i resultatlistor och aldrig pratar om ”damfriidrott”, ”damsimning” etc.

Agera

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>