Vänsterpartiets dilemma

Den nye vänsterledaren Jonas Sjöstedt hade det ovanligt tufft i Ekots lördagsintervju 14/1 2012. Det brukar förvisso vara tufft hos Sveriges bäste politiske utfrågare Tomas Ramberg, men som företrädare för det mest avvikande politiska alternativet i Sverige i dag, blir det extra tufft att förklara hur man rent praktiskt ska förverkliga sina idéer i ett i dag totalt annorlunda samhällssystem än det som Vänsterpartiet förespråkar.

Med andra ord: Vänsterpartiets största problem är att i en kapitalistisk värld formulera realistiska modeller för – exempelvis – hur deras ”återköp” av privatiserade verksamheter ska gå till. Det blir lätt lite väl många hjälphypoteser och ”om och men” för att det ska vara riktigt trovärdigt.¹

Och även om de sedan länge strukit den värdeobjektivistiska ideologibeteckningen ”kommunisterna” från partinamnet – och i dag ingår i den demokratiska och reformistiska hegemonin – så finns tydliga spår kvar av den kommunistiska ideologins ”planering”, ”utopi” och det icke-pragmatiska sättandet av dogmatiska mål.

Flera av dessa dogmatiska mål – som kan höras i intervjun – anser jag emellertid vara synnerligen förnuftiga och sympatiska. Frågan är bara om den konsekventialistiske utilitaristen i mig tror att dessa principer, i enlighet med nämnda etiklära, leder till en maximering av den sammanlagda mängden av det goda?

Fotnot:

¹ Dock ska man väl till Vänsterpartiets försvar även anta det motsatta förhållandet som ytterst sannolikt. Det vill säga, att Moderaterna förmodligen hade låtit lika orealistiska, och haft lika svårt att trovärdigt förklara sin politik, i en vänsterpartistiskt definierad värld.

Och i dagens konforma, strömlinjeformade politiska verklighet, där de flesta partier populistiskt trängs i mitten av den politiska höger-vänster-skalan, så kan det kanske till och med vara uppfriskande med någon som vågar sticka ut och faktiskt visar att de vill nånting. Vill nånting annat än det som ”är”.

Skriv en kommentar

Du kan använda följande HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>